по седмици

6 гестационна седмица
8 гестационна седмица